Omsorgsfuld rådgivning og flyttehjælp til ældre

Omsorg og støtte i hele processen 

Værdifuld erfaring og personlig indsigt

Hurtig og effektiv hjælp

Trygt  boligskifte 

Ring: 6130 1164

lenores-assistance-flyttehjælp-papirarbejde- pårørende-administration-boligstøtte-rådgivning-fraflytningsrengøring

Jeg kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Flytteanmeldelser til kommune og ændring af forsikringer, telefonabonnement og tv-pakker
 • Ansøgninger om indskudslån, helbredstillæg, personligt tillæg, nedsat licens og ældrecheck, Flextrafik og plads på dagcenter
 • Afregning med udlejer eller boligselskab ved udflytning fra lejebolig
 • Dialog med ejendomsmægler ved udflytning fra ejerbolig
 • Aftaler med plejehjemmets personale om flytningen
 • Adresseflytning til folkeregistret, lægen, tandlægen og forsikringsselskabet
 • Ændring af tv-pakker og internetabonnement

Du kan også få hjælp til alt det praktiske ved en flytning:

 • Sortering, nedpakning og udsmidning af ting, møbler og papirer
 • Udpakning af flyttebilen
 • Opstilling af møbler og ophængning af billeder i den nye bolig
 • Tilsyn af plejehjemsboligen før indflytning
 • Dialog med plejehjemmets personale
 • Flytterengøring og udflytningssyn.